Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rok 2023

22 maja 2024
Czytaj więcej o: Rok 2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Przedszkole Nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, numer sprawy: ZP1/12/2023 na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w roku 2024 r. ” w części III, IV, V, VI, VII

27 grudnia 2023
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Przedszkole Nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy”, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, informuje, iż unieważnia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym nr ZP1/12/2023 na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w roku 2024 r. ”. Dotyczy Części: I, II.

27 grudnia 2023
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA